Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på norsk.

Forstudie for kartlegging av indikatorer/måling av sirkulær økonomi i Norden, og analyse av hindringer og utviklingsbehov

22.11.19 | Støttemulighed
Oppdraget består i å gjøre en forstudie for å identifisere pågående arbeid i de nordiske landene med indikatorer for den sirkulære økonomien. I tillegg ønskes det en kartlegging og analyse av om, og i så fall hvilke, utviklingsbehov innen området man ser for seg.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
søn, 15/12/2019 - 12:00
Økonomisk ramme
350 000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Forstudiet kan også omfatte å identifisere utviklingsbehov av indikatorer for å følge opp de avfallsforebyggende tiltakene i EUs avfallsdirektiv. Videre bør forstudien undersøke om det er behov og interesse i de nordiske landene om å møtes for å utveksle erfaringer i arbeidet og analysen av indikatorer for sirkulær økonomi. Man bør kritisk gå gjennom hva indikatorene faktisk måler og utviklingsbehov. Det er viktig å adressere utviklingsbehov angående både kvalitative og kvantitative indikatorer.

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.no: