Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

De unga håller uppsikt

Nordic Keynote-listeners at COP25

Nordic keynote-listener at Nordic Climate Action Weeks during COP25: Jonas Færgeman, Alex Sigal, Amanda Borneke, Jóna Þórey Pétursdóttir and Karolina Lång.

Fotograf
Marita Hoydal

 

Vad händer i klimatförhandlingarna i Madrid och på de nordiska klimatveckorna i Stockholm? Och vad har de nordiska länderna att komma med? Fem unga nordbor följer klimatmötet COP25. Var och en kommer att avge en rapport från de senaste 24 timmarna. Här kan du möta dem alla – och höra deras rapporter från COP25.

Karolina Lång, Finland

Karolina är presidiemedlem i Ungdomens Nordiska råd om ungas medverkan i FN:s konvention om biologisk mångfald samt medlem i redaktionskommittén för publikationen ”Together Towards a Global Deal for Nature and People – Involving young people in setting targets for biodiversity, ecosystems and sustainable use”.

Jóna Þórey Pétursdóttir, Island

Jóna är ordförande för elevrådet vid Islands universitet. Islands universitet är en gemenskap för studenter och personal samt en av landets största arbetsplatser.

Jonas Færgeman, Danmark

Jonas är styrelsemedlem i ReGeneration 2030, en rörelse ledd av tonåringar och unga vuxna i Norden och Östersjöregionen som ser till att hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 blir verklighet.

Alex Sigal, Norge

Alex är medlem i Ungdomens Nordiska råd, ett forum för de politiska ungdomsorganisationerna i Norden.

Amanda Borneke, Sverige

Amanda är kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning AB och svensk representant för bygg- och rivningsbranschen.