Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat har ca. 20 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org
 
 
 
Har du god forståelse for kommunikasjon og samfunnskontakt og interesse for nordisk samarbeid?
 
NordForsk fasiliteter og administrerer internasjonale forskningssatsinger som skal gi en tydelig nordisk merverdi.
 
NordForsk sin stab for kommunikasjon og samfunnskontakt skal bidra til å synliggjøre merverdien som skapes i nordisk forskningssamarbeid og gjøre NordForsks rolle som tilrettelegger for nordisk forsknings- og infrastruktursamarbeid kjent for beslutningstakere, forskningsfinasiører og andre brukere av forskningsresultater.
 
Til å lede NordForsk stab for kommunikasjon og samfunnskontakt søker vi en leder med minimum fem års høyere utdanning innen relevante fag. Videre har du bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn og minimum fem års erfaring fra relevante stillinger.
 
Stillingen vil også innebære strategisk ansvar innenfor kommunikasjon i NordForsk søsterorganisasjon Nordisk Energiforskning
 
Du rapporterer til direktøren.
 
 
Arbeidsoppgaver:
 
 • Være strategisk rådgiver innen kommunikasjon og samfunnskontakt for direktørene i NordForsk og Nordisk Energiforskning
 • Ha ansvaret for å følge opp og gjennomføre NordForsks kommunikasjonsstrategi
 • Ha ansvaret for NordForsks nettside
 • Ha personal- og budsjettansvar for kommunikasjonsstaben
 • Delta i det daglige kommunikasjonsarbeidet med NordForsks aktiviteter
 
Ved tilsetting vil følgende vektlegges:
 
 • Strategiske evner og dokumentert erfaring av å implementere kommunikasjonsstrategier
 • Tidligere ledererfaring fra tilsvarende virksomheter
 • Kunnskap om digital kommunikasjon og digital utvikling
 • Kjennskap til forskningspolitiske spørsmål
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, og god forståelse for politiske prosesser vektlegges.
 • Kompetanse innen forskningsformidling
Den som tilsettes må kunne kommunisere flytende muntlig og skriftlig på minst ett av de skandinaviske språkene og på engelsk.
 
Videre er du utadvendt og trygg på å snakke i større forsamlinger og lede møter. Du er selvstendig, flink til å bygge relasjoner og har evne til å gripe essensen i til dels kompliserte problemstillinger og gjøre budskapet allment forståelig. Videre er du strukturert, nøyaktig og baserer deg på fakta. Stor gjennomføringsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet er også viktig.

Vi tilbyr deg:
 
 • En utfordrende og selvstendig stilling i skjæringsfeltet politikk, forskningspolitikk og forskning
 • Et kompetent og godt fagmiljø
 • Hyggelige kolleger, et godt internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.


Noe reising må påregnes.
 
Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge, har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal NordForsk sin stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil NordForsk etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.
 

Information

Organisasjon

NordForsk

By

Oslo

Søknadsfrist

03.02.2020 23:59

Kontaktpersoner

Direktør Arne Flåøyen, tlf +47 4822 4286 eller seniorrådgiver administrasjon, Haukur Stefansson, +47 9305 5131