Seniorrådgiver / rådgiver

Brænder du for bæredygtig udvikling og energiforskning?

Ca. 80% af verdens drivhusgasser er energirelaterede. De nordiske lande er global førende indenfor den grønne omstilling og har som vision at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Norden er verdens 12. største økonomi. Det er derfor vigtigt at styrke forskningssamarbejdet, som bidrager til realiseringen af landenes mål om at blive en CO2-neutral region, være konkurrencedygtig og sikre en social bæredygtig omstilling.
Nordisk Energiforskning er med til at skabe vidensgrundlaget for at nå Nordens mål. Vi er en institution under Nordisk Ministerråd som forvalter og finansierer internationale forskningsprogrammer og -projekter der tilfører merværdi til nationalt arbejde i de nordiske lande. Derudover udfører vi visse sekretariatsfunktioner i det energipolitiske samarbejde under Nordisk Ministerråd. Nordisk Energiforskning er lokaliseret i Oslo og har 17 medarbejdere fra alle de nordiske lande.
Vi søger en engageret rådgiver, der vil være med til at udvikle nordisk energisamarbejde og styrkepositioner gennem fremtidige forskningsprogrammer. Eksempler på områder er:
 
 • Energilagring og Power-2-X
 • Grøn transport
 • Energimarkeder og sektorkobling
 • Digitalisering
 • Fremtidens bioenergi
 • Kulstofopsamling (CCS) og værdiskabelse

Dine arbejdsopgaver
 • Identificere og udvikle nye forskningsprojekter, analyser og programmer
 • Planlægge og gennemføre opslag og projektopfølgning
 • Fremme af et godt samarbejde med institutioner, der finansierer energiforskningen i de nordiske lande, forskermiljøer og Nordisk Ministerråd
 • Formidle resultaterne af Nordisk Energiforsknings arbejde

Profil
Vi er på udkig efter dig, der har:
 • Bred indsigt inden for energi med betydelig erfaring inden for relevante fagområder, f.eks. vedvarende energi, energisystemer, politik og markeder, grøn transport, industriel energianvendelse og energieffektivitet
 • Kompetence og erfaring inden for projektudvikling og -styring og i at arbejde strategisk med komplekse, politiske og faglige opgaver
 • Ekspertise inden for forskningsfinansiering
 • Relevant uddannelse, såsom en kandidatgrad (eller ph. d.) i økonomi, statskundskab, ingeniør eller naturvidenskab

Desuden er det ønskeligt, at du har:
 • International erfaring og særlig erfaring med Nordisk samarbejde er en fordel. Desuden værdsætter vi erfaringerne fra statsadministrationen, forskningsfinansiering-institutioner eller forskningsadministrationen.
 • Gode sociale og diplomatiske evner samt en god forståelse af roller og processer i en politisk ledet organisation.
 • God formulering både skriftligt og mundtligt på mindst ét skandinavisk sprog (dansk, norsk eller svensk) samt engelsk.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende job i skæringsfeltet mellem politik, forskning og energi
 • En stilling i et kompetent akademisk miljø med gode muligheder for indflydelse
 • Højtuddannede, imødekommende og motiverede kollegaer fra alle de nordiske lande, som arbejder i teams

Du ansættes efter norske vilkår med medlemskab af den norske pensionsordning for offentlige ansatte. Arbejdssted er Oslo og noget rejseaktivitet må forventes.
Den ledige stilling er en tidsbegrænset ansættelse for fire år med mulighed for forlængelse på op til yderligere fire år i overensstemmelse med Nordisk Råds retningslinjer. Offentlige ansatte har ret til orlov for at arbejde i Nordisk Energiforskning. Ansatte, der ansættes fra et andet land end Norge, har ret til tilskud i forbindelse med udflytning fra deres hjemland.
Når der vælges kandidater, tilstræber Nordisk Energiforskning at personalet samlet set afspejler den nordiske befolkning samt at vi får en balance i alder og køn.

 

Information

Titel

Seniorrådgiver / rådgiver

Organisation

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Ansøgningsfrist

02-02-2020 23:59