Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin

Tanskan puheenjohtajakausi 2020 Liite

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Jotta tämä toteutuisi, vihreään talouteen siirtymistä on edistettävä kaikkialla Pohjolassa. Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat ovat olleet avainasemassa uusiutuvan energian integroinnissa sähköjärjestelmiin. Puheenjohtajakaudellaan Tanska pyrkii muuntamaan pohjoismaisten sähkömarkkinoiden ulkopuolella olevien alueiden vihreään talouteen siirtymisen pohjoismaiseksi vahvuudeksi.
Publikationsnummer
2019:750