Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Kontrakt om analys kring Uppnåendet av en socialt hållbar grön omställning i Norden

17.03.20 | Støttemulighed
Uppdraget innebär att ta fram en analys kring uppnåendet av en socialt hållbar grön omställning i Norden. Denna analys ska ta utgångspunkt i Agenda 2030:s grundprincip om att säkerställa att ingen lämnas utanför. Analysen ska fungera som underlag för Nordiska ministerrådets framåtriktade insatser kring socialt hållbar grön omställning i Norden.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tor, 16/04/2020 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt