Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Best anvendelig teknikk (BAT) innen ytterbehandlingsindustrien

01.04.20 | Støttemulighed
Prosjektet skal bidra med informasjon og kunnskap om miljøspørsmål innen virksomheter som overflatebehandler metaller og plastmaterialer, og som kan brukes som innspill fra Norden til BREF-prosessen for samme bransje.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
tor, 30/04/2020 - 12:00
Økonomisk ramme
450 000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Prosjektet er et nordisk prosjekt og skal beskrive de beste tilgjengelige teknikker (BAT) med henblikk på å begrense forurensning og andre negative påvirkninger på miljøet fra overflatebehandlingsvirksomheter omfattet av industriutslippsdirektivet (IED) vedlegg I punkt 2.6 Overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når behandlingsbadene har et volum på over 30 m³.

Prosjektets formål, bakgrunn og oppdragsbeskrivelse er nærmere beskrevet i utlysningsteksten som er lagt ut på Doffin.