Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Kontrakt om Enkät för att undersöka attityder till Norden och det nordiska samarbetet

03.04.20 | Støttemulighed
År 2017 genomfördes en enkät för att undersöka den nordiska befolkningens syn på Norden och det nordiska samarbetet. Samarbetet omfattade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland. Resultatet utmynnade i rapporten Ett värdefullt samarbete.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
ons, 13/05/2020 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet önskar nu genomföra en liknande undersökning. Frågorna ska till stor del vara desamma som den tidigare studien, för att på så sätt kunna se eventuella förändringar över tid. Frågorna kommer också i viss mån bytas ut och kompletteras med sådana som tar fasta på den dagsaktuella politiska dagordningen för det nordiska samarbetet. Bland annat ska de ha beröring med den Vision som de nordiska statsministrarna antagit för samarbetet.

Kontakt