Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning

07.04.20 | Støttemulighed
Programmets syfte är att främja och stärka samarbete, kunskapsutbyte och nätverkande mellan offentliga förvaltningsstrukturer på alla administrativa nivåer i Norden och Baltikum. Programmet ska underlätta harmonisering av effektivare arbetsmetoder inom den offentliga sektorn. Det övergripande målet är att öka regionens globala konkurrenskraft.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Økonomisk ramme
300 000 EUR
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Estland
Grønland
Island
Letland
Litauen
Norge
Sverige

Programet ger finansieringsstöd för mobilitet och nätverkande i den offentliga sektorn. Mobilitetsprogrammets budget finansieras av alla NB8-länder.

Hur ansöker man?

Vi tar endast emot webbansökningar genom plattformen NB8-Grants:

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag har senarelagts och är nu 30 maj 2020.

Kontaktperson

Madis Kanarbik, programkoordinator, Nordiska ministerrådets kontor i Estland

Tel:  +372 50 46570

E-post: public.administration@norden.ee