Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Kontrakt om analys av den nordiska miljömärkningen Svanen med fokus på dess organisatoriska förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden

20.05.20 | Støttemulighed
Syftet är att analysera om Svanens organisation är utformad så att den snabbt, strategiskt och flexibelt kan möta förändringar på marknader och hos kunderna. Fokus i analysen ska vara organisationens förmåga att långsiktigt kunna hantera gemensamma verktyg och processer.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 22/06/2020 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Norge
Sverige
Finland

Utgångspunkten för analysen är den nuvarande organisationen med dess nordiska koordinering och nationella beslutsfattande samt den pågående digitaliseringen av Svanen.