Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Kontrakt for Kartlegging av bransjeregulerte hindre for mobiltet i Norden

04.06.20 | Støttemulighed
Prosjektet skal gi en analyse av bransjeregulerte hindre for mobilitet i Norden, som bidrar til nordisk nytte gjennom å gi et kunnskapsgrunnlag for at Nordisk ministerråd kan jobbe målrettet for å fremme mobilitet, innenfor visjonen om at Norden skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tir, 07/07/2020 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Finland
Island
Norge
Sverige

Kartleggingen skal resultere i en sluttrapport, som redegjør for omfanget av av eventuelt utfordringsbilde, og som gir Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A) anbefallinger for tiltak og fremgangsmåte. Sluttrapporten skal være levert til Nordisk ministerråd senest 15.desember 2020.

Kontakt