Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Kontrakt om analyse av utvikling og respons i de nordiske arbeidsmarkeder som følge av Covid-19 pandemien

04.06.20 | Støttemulighed
Covid-19 pandemien førte til smittebegrensningstiltak i alle de nordiske land. Tiltakene har variert noe fra land til land, og flere land brukte tiltak for å legge restriksjoner på eller begrense samfunnsfunksjoner, arbeidsplasser, næringer, skoler, landegrenser og geografiske områder.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tir, 07/07/2020 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Prosjektet skal gi nordisk nytte gjennom analyse og kartlegging av hvordan landenes tiltak har virket for å begrense arbeidsledighet, oppsigelser, og virket for å bidra til tilbakevendig til et arbeidsmarked slik det var før pandemien.

Kontakt