Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordisk jämställdhetsfond

14.09.20 | Støttemulighed
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och en stärkt nordisk infrastruktur

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
fre, 16/10/2020 - 23:55
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NIKK, samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljningar av resultat.