Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Kontrakt om Utgångslägesrapport för Vår Vision 2030

24.09.20 | Støttemulighed
Nordiska ministerrådet utlyser ett uppdrag om att ta fram en ’utgångslägesrapport för Vår Vision 2030’. Vår Vision 2030, dvs. de nordiska statsministrarnas vision för det nordiska samarbetet, är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
ons, 28/10/2020 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland

Utgångslägesrapporten ska ge information om vad utgångspunkten är för de nordiska ländernas strävan mot att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Konkret innebär uppdraget att analysera statusen för samtliga nordiska indikatorer för Vår Vision 2030 samt därigenom beskriva utgångsläget för uppnåendet av visionen i sin helhet och de tre strategiska prioriteringarna (dvs. ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden, och ett socialt hållbart Norden).