Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Giftfri og sirkulær økonomi for plast i EE-produkter

19.10.20 | Støttemulighed
Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) skal, i samarbeid med Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier og helse (NKE), undersøke hvordan design av elektroniske og elektriske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet. Det skal også sees på muligheter i eksisterende og framtidig regelverk og virkemidler som stimulerer forbrukere og innkjøpere til å velge produkter som inneholder plast uten innhold av miljøgifter.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
ons, 11/11/2020 - 12:00
Økonomisk ramme
500 000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om og kan styrke ressurseffektivitet av elektriske og elektroniske produkter i Norden, og skal deles opp i to hoveddeler:

  1. Identifisere hvordan design av elektriske og elektroniske produkter kan forbedres slik at plast som inneholder miljøgifter begrenses og tas ut av kretsløpet, og hvordan nordiske markeder kan påvirke verdikjeden.
  2. Identifisere muligheter i EUs økodesigndirektiv og andre relevante virkemidler som kan bidra til at forbrukere og innkjøpere i større grad velger EE-produkter som fremmer sirkulær økonomi, dvs. ikke inneholder plast med miljøgifter og som er egnet for materialgjenvinning.
Kontakt