Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Kontrakt om Bærekraftig forbruk i Norden

18.11.20 | Støttemulighed
Oppdraget innebærer å utføre og publisere en analyse om av effektene av nordisk forbruk i Norden og globalt, samt forslag til tiltak for å oppnå bærekraftig forbruk i Norden, og å arrangere et kunnskapsdelingsarrangement for å presentere resultatene.

Analysen og etterfølgende kunnskapsdeling er forventet å fungere som grunnlag for den videre utviklingen av Nordisk ministerråds fremadrettede satsning på temaet bærekraftig livsstil.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 18/01/2021 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Norge
Sverige
Island