Rådgiver / Seniorrådgiver - Det nordiske e-infrastruktur-samarbeidet (NeIC)NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat har ca. 20 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org.

Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid?
 
NordForsk initierer og administrerer internasjonale forskningsprogrammer. For å sikre godt nordisk forskningssamarbeid, er det viktig for oss med dyktige saksbehandlere som evner å ivareta NordForsks koordinerende rolle og bidra til god og profesjonell drift av organisasjonen.

Denne stillingen er tiltenkt rollen som administrativ koordinator for det nordiske e-infrastruktur-samarbeidet (NeIC). Koordineringen ved NordForsk gjøres av NeIC direktør og administrativ koordinator. For øvrig er NeIC en organisasjon bestående av 230 personer spredt hovedsakelig i Norden.

NordForsk har koordinert NeIC siden 2012 og NeIC og finansieringen skjer i hovedsak av eller via de nasjonale forskningsrådene og NordForsk. NeIC styres og samfinansieres av nasjonale e-infrastrukturorganisasjoner i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige. De primære brukerne er nordiske forskningsgrupper og de nasjonale e-infrastrukturorganisasjonene. I 2020 har NeIC et årlig budsjett på 8 millioner euro. 

Mer informasjon om NeIC: neic.no 
 
Som administrativ koordinator vil få et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Du vil inngå i NeICs distribuerte ledergruppe og samarbeide tett med kolleger i de seks medlemslandene. Du vil bidra til å koordinere et av Nordens største samarbeidsprogrammer og legge til rette for kunnskapsutvikling i Norden.

Hovedarbeidsoppgaver

 
 • Forberedelser og tilrettelegging av styremøter, samt skrive referat.
 • Dialogmøter med partnere
 • Utarbeide årsrapport
 • Økonomioppfølging
 • Kontraktsarbeid og oppfølging av underleverandører
 • Arrangering av møter og konferanser
 • Vedlikehold av informasjon på nettside
 • Generell rådgivning og saksbehandling
 • Bidra til å implementere NeIC strategi
   
Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor NordForsks ansvarsområde.


Kvalifikasjoner
 
Vi er ute etter en initiativrik person med gode formuleringsevner på engelsk, skriftlig og muntlig. Du er fortrolig med digitale verktøy, distribuert samarbeidsform og delvis fjernarbeid. Du har høyere relevant utdanning (minimum MSc nivå eller tilsvarende) og minst fem års relevant arbeidserfaring.

Vi søker etter en person som har
 
 • erfaring fra forskningsfinansierende institusjoner, offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner eller liknende organisasjoner.
 • kjennskap til forskning, forskningsadministrasjon og forskningspolitiske spørsmål
 • evne til å arbeide med et bredt spekter av arbeidsoppgaver, også utenfor ditt eget fagfelt
 • evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø
 • gode samarbeidsevner og god rolle- og prosessforståelse

Vi tilbyr deg
 
 • en utfordrende stilling i et kompetent og godt fagmiljø
 • hyggelige kolleger, et internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Noe reising må påregnes.
 
Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder, kjønn og nasjonalitet. Tiltredelse er 15 august. Arbeidssted er Oslo. Lønn etter avtale.


Information

Organisasjon

NordForsk

By

Oslo

Søknadsfrist

07.03.2021 23:59

Kontaktpersoner

NeIC direktør Gudmund Høst, +47 958 16 846, seniorrådgiver Haukur Stefansson, +47 9305 5131