Rådgiver / SeniorrådgiverNordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som tilrettelegger for nordisk forskningssamarbeid. Hensikten er å styrke nordisk forskningssamarbeid og tilføre merverdi til det arbeidet som allerede pågår i de nordiske landene; Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island, samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NordForsks sekretariat har ca. 20 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo. For mer informasjon, se www.nordforsk.org.


Har du god forståelse for forskningsfinansiering og interesse for nordisk samarbeid?

NordForsk fasiliterer internasjonalt forskningssamarbeid og administrerer internasjonale forskningsprogrammer. For å sikre godt nordisk forskningssamarbeid, er det viktig for oss å ha dyktige saksbehandlere som evner å ivareta NordForsks koordinerende rolle og bidra til god og profesjonell drift av organisasjonen.

Som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsfinansiering, koordinerer du forskningsprogrammer og jobber med nasjonale forskningsråd, forskere og internasjonale fageksperter. Du vil få et bredt spekter av arbeidsoppgaver og samarbeide med dyktige kollegaer fra hele Norden.

Vi søker etter en initiativrik person med høyere utdanning (minimum Msc nivå eller tilsvarende) og minst fire års relevant arbeidserfaring. Realkompetanse kan erstatte formell utdanning.


Arbeidsoppgaver:
 
 • Tilrettelegging for godt samarbeid med
  • institusjoner som finansierer forskning og forskningsinfrastruktur i de nordiske landene
  • Nordisk ministerråd
  • Forskningsmiljøene
 • Planlegging og gjennomføring av utlysninger, søknads­behandling og prosjekt­oppfølging
 • Forberedelse av saker til, og oppfølging av, vedtak i NordForsks styre, programkomiteer og andre beslutningsorganer
 • Generell rådgivning og saksbehandling.

Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor NordForsks ansvarsområde.


Ved tilsetting vil det legges vekt på:
 
 • Kjennskap til forskning og forskningspolitiske spørsmål samt kompetanse innen forskningsfinansiering og –administrasjon.
 • Kjennskap til forskningssystemet og forskningspolitikk i minst ett av de nordiske landene.
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk.


Den som tilsettes forventes å kunne arbeide innenfor brede og flerfaglige forskningsfelt, også utenfor eget fagfelt. Videre må den som tilsettes evne å se NordForsks virksomhet i en forskningspolitisk sammenheng og gi råd om videre utvikling av NordForsk.


I tillegg er det ønskelig at kandidaten har:
 
 • Gode IKT-ferdigheter og evne til raskt å kunne sette seg inn i nye systemer
 • Gode samarbeidsevner og god rolle- og prosessforståelse
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet, strukturert og nøyaktig, i et internasjonalt og til tider hektisk miljø.

Vi tilbyr deg
 
 • En utfordrende stilling i et kompetent og godt fagmiljø
 • Hyggelige kolleger, et internasjonalt arbeidsmiljø og gode velferdstilbud
 • Lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse

Noe reising må påregnes.


Den ledige stillingen er en åremålstilsetting for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år i tråd med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i NordForsk. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge har krav på kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. I tillegg skal NordForsk sin stab så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkingen, og ved utvelgelse av kandidater vil NordForsk etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene.


Arbeidssted er Oslo.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Leder av operativ virksomhet Marianne Aastebøl Minge, +47 47 936 02 527 eller seniorrådgiver administrasjon Haukur Stefansson, +47 9305 5131  
 
 

Information

Organisasjon

NordForsk

By

Oslo

Søknadsfrist

11.04.2021 23:59

Kontaktpersoner

Leder av operativ virksomhet Marianne Aastebøl Minge, +47 47 936 02 527 Seniorrådgiver administrasjon Haukur Stefansson, +47 9305 5131