Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

Matvareproduksjon og selvforsyning i nordiske småsamfunn

16.04.21 | Støttemulighed
Formålet med prosjektet er å styrke kunnskapsnivået om hvorvidt og hvordan en høyere grad av selvforsyning med matvarer kan bidra til et mer bæredyktig matvaresystem innen de nordiske småsamfunnene Grønland, Island, Færøyene, Åland og Bornholm.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 10/05/2021 - 00:00
Økonomisk ramme
500000 DKK
Lande
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Åland Islands

Prosjektet skal

  • analysere graden av selvforsyning med matvarer i de deltagende land/regioner
  • analysere positive og negative konsekvenser ved en økt selvforsyning med matvarer fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv
  • beskrive potensialer og utfordringer ved en økt selvforsyning med matvarer i de deltagende land/regioner
  • beskrive velfungerende, gode eksempler fra hvert land/region, som er overførbare til andre land/regioner i prosjektet og/eller i Norden generelt.

Prosjektet gjennomføres i regi av nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) med midler fra Nordisk Ministerråd (NMR), og er et initiativ fra NCEs undergruppe for småsamfunn.