Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Almedalsveckan 2021 - Från strategi till affär

06.07.21 | Begivenheder
Hur leder vi processerna från cirkulära mål och strategier till affär? Hur blir det ekonomi av återanvändning? Hur hittar konsumenten och producenten varandra för att prioritera det cirkulära som stöder grön omställning och ekonomiska reultat? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden?

Information

Dato
06.07.2021
Tid
15:00 - 15:45
Type
Online

I det här eventet kommer vi att fokusera på den gröna omställningen och om hur vi kan arbeta med cirkulära affärsmodeller. Under seminariet diskuterar aktörer och företag om samhälls- och affärsnyttan med cirkulär ekonomi. Via nya värdekedjor, kompetensutveckling, samarbeten inom olika eco-system mellan nordiska företag har den gröna omställningen redan startat. Men frågan är hur ska vi kunna bli bättre på att vara cirkulära? Hur ska vi kunna accellerera den ekonomiska vinningen i samklang med den gröna omställningen? Det går visst att utmana den traditionella industrin och bidra till att hitta lösningar för en cirkulär framtid. Och det finns många goda exempel genomförda av nordiska företag som visade hur man kan arbeta hållbart genom cirkulära affärsmodeller. Varmt välkommen att delta och lyssna till frågor och lösningar.

Moderator: Sebastian Holmström, COO Cradlenet