Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

SuomiAreena 2021

SuomiAreena
Fotograf
MTV3
Demokratifestivalen SuomiAreena samlar i år igen det finländska folket till politiska diskussioner och erbjuder årets största plattform för samhällsdebatten. Det nordiska samarbetet deltar med flera diskussioner om högaktuella teman och med nordiska profiler på plats i Helsingfors under alla dagarna 12-16 juli.

På SuomiAreena 2021 bjuder nordiska samarbetsministern Thomas Blomqvist upp till debatt om hur Norden efter pandemin ska bli världens mest integrerade, hållbara och konkurrenskraftiga region. Vi tar temperaturen på det nordiska samarbetet och diskuterar med Helena Sarén, Director of Sustainability vid Business Finland och Peter Fellman, chefredaktör för Dagens industri, hur Norden kan accelerera den positiva utvecklingen med hjälp av gröna innovativa lösningar.

På ett nordiskt pop-up café i centrum av Helsingfors samlas nordiska profiler och kunniga paneldeltagare varje morgon kl. 8.30-10 för att diskutera bland annat gränshinder, hållbarhet och innovationer inom industrin och jordbruket, jämställdhet och ungas engagemang i det nordiska samarbetet. 

På det nordiska cafét kan du träffa både nordiska rådets medlemmar och nordiska institutioner som Nordiska investeringsbanken, Nordic Innovation, Ungdomens Nordiska råd, den nordiska gröna banken NEFCO, Nordic Development Fund, Nordisk Kulturkontakt och föreningen Pohjola-Norden.

En av våra debatter på SuomiAreena 2021 blir live-streamat på mtv3.fi och kan efteråt ses här på norden.org.

Direktsändningar

Coronapandemin stängde gränserna – hur gör vi nu för att bli den mest integrerade regionen i världen?

12 juli kl. 8.45:

De ungas roll i det nordiska samarbetet – nordiskt

13 juli kl. 8.45:

Kan vi rädda Östersjön med regenerativt jordbruk?, 14 juli

14 juli kl. 8.45:

Vägen ut ur krisen är grön och nordisk

15 juli kl. 8.45:

Hur peppa pappor till jämställd föräldraledighet?

16 juli kl. 8.45:

Våra debatter på SuomiAreena 2021

12 juli kl. 08:45 (EET) - Coronapandemin stängde gränserna: hur gör vi nu för att bli den mest integrerade regionen i världen?

Den fria och sömlös rörlighet för invånare och näringsliv inom Norden är det nordiska samarbetets främsta uppgift men coronapademin gjorde att gränserna stängdes. Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare för att nå visionen om att vara den mest integrerade regionen i världen 2030?

Välkommen till vårt nordiska pop-up café där vi bjuder på frukost och diskussion om gränshinder och arbetet med en säker e-legitimation som fungerar över de nordiska ländernas gränser. Vad är nästa steg för att öka integrationen?

13 juli kl. 08:45 (EET) - De ungas roll i det nordiska samarbetet Nordiskt ungdomssamarbete i 50 år

I Ungdomens Nordiska råd kan unga påverka nordiskt samarbete direkt, vilket gör rådet till ett unikt samarbetsorgan även internationellt sett. Hur får vi fler unga att bli intresserade av att delta i politiken och i Ungdomens Nordiska råd?

Välkommen till vårt nordiska pop-up café där vi bjuder på frukost och diskussion om de ungas roll i det nordiska samarbetet. Våra paneldeltagare berättar om sina erfarenheter från olika årtionden som aktiva i Ungdomens Nordiska råd och diskuterar om möjligheterna som nordiskt samarbete har att erbjuda för inkludering av unga i det politiska beslutsfattandet.

14 juli kl. 08:45 (EET) - Östersjön och det hållbara jordbruket

Välkommen till vårt nordiska pop-up café där vi bjuder på frukost och diskussion om hur det nordiska jordbruket ska bli mer miljövänligt.

Vi diskuterar regenerativt jordbruk och metoder som förbättrar jordens hälsa utan att belasta miljön och Östersjön. Goda skördar kräver nämligen inga tillsatsämnen, utan en sund balans och förståelse för markens livskraft. Allt detta gör jordbruket hållbart och lönsamt.

14 juli kl. 15:00 (EET) - Hur mår det nordiska samarbetet efter coronapandemin? (DIREKTSÄNDING)

Viruset stängde gränserna och satte de nordiska statsministrarna vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030 blev på is. Vad hände med det nordiska samarbetet?

Pandemin visade att inte ens “nordiska självklarheter” som fri rörlighet inom Norden kan tas för givet. Hur mår det nordiska samarbetet idag? Vad har vi lärt oss under pandemitiden? Hur ska Norden gå vidare, tillsammans, mot ett grönare, konkurrenskraftigt och social hållbart Norden? Vad krävs för att Norden kunde leda vägen mot en grön omställning?

15 juli kl. 08:45 (EET) - Vägen ut ur krisen är grön och nordisk

Vad kräver det för att komma ut ur krisen och vidare på en grön och nordisk väg? Vad kan Finland tillsammans med resten av Norden göra för att regionen ska bli den mest konkurrenskraftiga i världen?

Välkommen till vårt nordiska pop-up café där vi bjuder på frukost och diskussion om innovationer och hur de nordiska företagen kan lyfta regionen ur krisen pandemin orsakat. Dessutom presenteras ett konkret verktyg som har tagits fram av 100 nordiska företag presenteras: Nordic Circular Economy Playbook, ett verktyg som hjälper företag att testa sin kapacitet att bli fullfjädrat hållbara i sin produktion.

16 juli kl. 08:45 (EET) - Hur peppa pappor till jämställd föräldraledighet

Under hösten 2021 införs föräldraledighetsreform i Finland då papporna har möjlighet att stanna hemma längre med sina barn. Hur kan man förändra föräldrarnas, arbetsgivares och samhällets attityd till föräldralediga pappor? Nordiska pappor använder endast 10-30 procent av den totala föräldraledigheten men är ändå bäst i världen på att vara föräldralediga med sina små barn.

Välkommen till vårt nordiska pop-up café där vi bjuder på frukost och diskussion om de utmaningar papporna möter när de vill dela föräldraledigheten lika med sin partner. Hur kan pappor peppa andra pappor att stanna hemma längre med sina barn?