Sektoriohjelma Koulutus ja tutkimus

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2016

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuoden 2016 ohjelma rakentuu kolmelle kivijalalle: vesi, luonto ja ihmiset.Pohjoismaita yhdistää ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen. Sosiaalisen ja ekologisen huolenpidon ja välittämisen varaan on hyvä rakentaa myös  tulevaa.Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulee vastata yhteiskunnan muutokseen ja olla kehityksen moottorina. Tämä korostuu erityisesti  taloudellisesti vaikeina aikoina.
Publikationsnummer
2016:702