Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene – resultater for Norge

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Foreløbig version Endelig version forventes udgivet ultimo december/primo januar 2008
Publikationsnummer
2007:598