215. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
215
Speaker role
NATO
Date

Jeg har sluttet med å forsøke å spå den nesten krisen, for hver gang verden har prøvd å spå, har vi tatt feil. Det var ingen som greide å forutse 9/11. Det var ingen som greide å forutse Berlinmurens fall. Det var ingen som greide å forutse IS sin enorme vekst våren 2014. Istedenfor å forsøke å fortelle hva den neste eller største trusselen eller krisen er, f.eks. i Arktis, er mitt viktigste budskap at vi må være forberedt på det uforberedte. Istedenfor å forutse det uforutsette må vi være forberedt på nye overraskelser. Det er det NATO og samarbeidet med Sverige og Finland handler om. Det handler om å kunne håndtere nye kriser, også de krisene – eller spesielt de krisene – vi ikke greier å forutse.

Veldig kort om klima: Vi fattet et veldig viktig vedtak på NATO-toppmøtet nå, og det er at vi sier at klima er viktig for NATO. Det betyr for det første at vi må skjønne sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet. Klimaendringer skaper usikkerhet, forsterker kriser og konflikt. NATO skulle være de fremste til å forstå det.

Det andre er at vi må få ned utslippene. Hvis målet er null netto utslipp, må også militære utslipp ned. Vi kan ikke velge mellom å ha enten miljøvennlige jagerfly eller raske og effektive jagerfly, vi må ha miljøvennlige og effektive militære kapasiteter. Men jeg er sikker på at i framtiden vil den beste teknologien være også den miljøvennlige, og NATO skal ligge i front der.

Det tredje er at vi må tilpasse våre militære operasjoner, for med mer ekstrem varme og høyere havnivå vil det påvirke hvordan vi simpelthen gjør våre militære operasjoner ute.

Klima er blitt en viktig sak for NATO, og NATO var også i Glasgow, for første gang i disse COP-enes historie.