430. Christian Juhl (Response to reply)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
430
Talerrolle
Nordisk Grøn Venstre
Dato

Den store fordel ved os, der er i Nordisk Råd, er, at vi har to muligheder: Vi kan udtale os samlet, vi kan holde møder med Ministerrådet, men vi kan også gå hjem til vores egne parlamentarikere og sige, at kan I så se at svare ordentligt for os, også til vores egne ministre. For vi kan gå begge veje. Vi har to ben at gå på, og derfor tror jeg også, at vi når at få så meget igennem af gode forslag. For vi har den dynamiske mulighed for at påvirke fra begge sider. Og det var også noget, hvor vi, da først Præsidiet var enige om, at den her situation var uholdbar og vi udtalte os meget skarpt, så kunne se på ministrene, at det var de vist nødt til at tage fat i. Og jeg kunne i hvert fald også hjemme i vores egen Nordisk Råds-arbejdsgruppe se, at der også fra ministrenes side blev talt meget, meget klart om, at det her var uacceptabelt, og bl.a. vedtog f.eks. Danmark, at de ikke ville betale kontingent, hvis ikke der snart kom klare meldinger om, at det her var i orden.

Men vi skal jo huske, at Nordisk Råd tilsyneladende har været heldige eller dygtige, må vi hellere sige, hvorimod Nordisk Ministerråd og Kulturfonden har haft problemer, som ikke nogen sinde skal komme tilbage til Nordisk Råd efter min mening.