Nordic Statistical Yearbook 2009

Nordisk statistisk årsbok 2009

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Free access to pdf files and the Nordic statistical database below. Nordic Statistical Yearbook 2009 is published for the 47th time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. In addition data are also presented on the selfgoverning regions, i.e. the Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands. The aim of the yearbook is, as far as possible, to present comparable data on the Nordic ountries. Additional tables can be found free of charge on our homepage. Here It is also possible to read and download the Nordic Statistical Yearbook in pdf format free of charge. Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 47:e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Ytterligare tabeller finns tillgängliga gratis på vår hemsida. Här är det också möjligt att kostnadsfritt läsa och ladda ner boken i pdf-format
Publikationsnummer
2009:001