Aksepterte årsaker til sykefravær – holdninger i de fem nordiske landene – resultater for Island

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Foreløbig version   Endelig version forventes udgivet ultimo december/primo januar 2008
Publikationsnummer
2007:597