Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Nordisk jämställdhetsfond

21.03.22 | Støttemulighed
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Økonomisk ramme
50.000 - 500.000 DKK
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Grønland
Norge
Sverige

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

 

Tidsfrist: Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag på årlig basis.

 

Kontakt: nikk@genus.gu.se