Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norsk.

NKE - Open calls 2023

26.04.22 | Støttemulighed
Prosjektene skal være forankret i målsetningene i Samarbeidsprogrammet for miljø og klima 2019-2024, bidra til målene i Vår Visjon 2030, og oppfylle vilkårene i retningslinjene for søknad om prosjektmidler fra Nordisk ministerråd.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
tir, 24/05/2022 - 23:59
Økonomisk ramme
Inntil 400.000 DKK pr. prosjekt, total ramme ca 3.000.000 DKK
Lande
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Åland Islands

Hvem kan søke om midler fra NKE?

Alle de nordiske landene og selvstyreområdene, universiteter, institutter og organisasjoner. Deltagere i prosjekter skal være fra minst 3 nordiske land, men der kan også være et annet land utenfor Norden og minst 2 nordiske land.

 

Søknadsfristen er fra 26. april til og med 24. mai 2022. Søknader skal sendes i epost til koordinatoren for NKE Heiðrún Guðmundsdóttir (heidrun@umhverfisstofnun.is). Bilag til søknadsskjema skal vedlegges.

Prioriteringer for 2023

Nordisk arbeidsgruppe for kjemikalier, miljø og helse (NKE) har to hovedinnsatsområder, begrunnet i det Nordiske samarbeidsprogrammet for miljø og klima 2019-2024, kapitel 4 om kjemikalienes egenskaper og risker, og internasjonalt samarbeid på kjemikalieområdet. NKE arbeider med å redusere og hindre skader fra helse- og miljøfarlige stoffer som er viktig for å nå flere av FN bærekraftsmål i Agenda 2030.  NKE har også laget en liste med oversikt over strategi og prioriteringer for kjemikaliearbeidet som er ment som inspirasjon for dem som skal søke om midler; NKE’s inspirasjonsliste til kjemikaliearbeidet. 

Under perioden prioriteres:

 • Samarbeid om miljø- og klimapolitikken for å bidra til en bærekraftig utvikling i Norden, Vision 2030: et grønt Norden, EU og globalt
 • Samarbeid i internasjonale forhandlinger og følge opp implementeringen av internasjonale miljø- og klimaavtaler aktivt og ambisiøst.
 • Bidra til å forsterke implementeringen av de globale bærekratsmålene i Agenda 2030
 • Forbedre kunnskapen om stoffer, deres egenskaper og risiko, og bruk denne kunnskapen for å fremme substitusjon av farlige stoffer
 • Arbeid for å styrke gruppetilnærminger for farlige stoffer EUs kjemikalieregelverk.
 • Begrense risikoen ved bruk av farlige stoffer
 • Informasjon om kjemikalier i materialer, varer og avfall er tilgjengelig og brukes for å forhindre skader på miljø og helse
 • Samarbeid om tilsyn med kjemikalier i varer og produkter, i resirkulering og i Internett-handel.
 • Globalt arbeid for å styrke nye mål og strategier for kjemikalier og avfall for å begrense spredningen av spesielt farlige stoffer internasjonalt
 • Arbeid for en bedre overføring av informasjon om farlige stoffer
 • Tilstedeværelsen og effekten av kjemikalier i de nordlige regionene og Arktis

 

I tillegg prioriteres områder innenfor det Nordiske samarbeidsprogram 2019-2024 som vedrører kjemikalier, f.eks. arbeide for ressurseffektive og giftfrie kretsløp.

 

Miljøpolitiske temaer som vedrører kjemikalier i Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbeidsprogram og årets formannskapsprogram er også aktuelle.

Spørsmål kan rettes til koordinatoren: heidrun@umhverfisstofnun.is, tel: +354 591 2028/ +354 822 4028.

Les først om nordisk ministerråds generelle retningslinjer for søknad om prosjektmidler og de spesifikke retningslinjene for miljø og klimasektoren.

Utfyll det elektroniske søknadsskjema:

Når søknaden er klar:

 • Send det utfylte søknadsskjema til heidrun@umhverfisstofnun.is som sender bekreftelse av mottagelse av søknad
 • En ufullstendig utfylt søknad vil ikke bli vurdert