Vatten, natur och människor

Program för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Det nordiska samarbetet är mycket viktigt för de nordiska länderna och för Finland som ett nordiskt land. Det är också en viktig del av det europeiska och internationella samarbetet och dess mål är ett starkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbetet strävar till att förstärka gemensamma nordiska intressen och värden. Gemensamma mål och värden förstärker Nordens ställning som ett av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga områden.Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor. Under ordförandeskapet vill Finland främja arbete genom nätverk med konkreta mål och projekt. Vårt mål är att lyfta intresset och relevansen för det nordiska samarbetet också med tanke på näringslivet och det civila samhället.
Publikationsnummer
2015:772