Vi søker 1 – 2 kulturprodusenter til Nordens Hus på Færøyene!

Vil du være med å skape innhold for tusenvis av publikummere årlig? Arbeide i et miljø hvor alle kunstformer er representert og Norden står i fokus?

Vi leter etter deg som ønsker å programmere i et kulturhus og gjennomføre arrangementer både små og store, både på eget initiativ og i samarbeid med andre. Liker du samtidig å utvikle konsepter og bygge nettverk?

Ja, da er dette din drømmejobb!

Har du i tillegg
 • 3-årig universitets - eller høyskoleutdanning innen kultur eller annet relevant fagområde
 • god kjennskap og nettverk i kulturlivet i Norden
 • bred kulturfaglig kompetanse og interesse for ulike kulturuttrykk
 • erfaring og kompetanse knyttet til å planlegge, gjennomføre og evaluere kulturarrangement
 • erfaring og kompetanse innen prosjektarbeid, administrasjon og organisering
 • god kjennskap til offentlig forvaltning og erfaring med å arbeide i en politisk styrt organisasjon er en fordel
 • behersker et skandinavisk språk på høyt nivå. Kjennskap til færøysk språk er en fordel, men erfaring og personlig egnethet kan veie opp for språk
 • kan arbeide kvelder og helger etter behov

Så er det deg vil leter etter til å
 • bidra til å videreutvikle et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet
 • programmere og gjennomføre husets arrangementer 
 • være prosjektleder, fra idéarbeid til budsjettering, logistikk og avvikling
 • delta som husets representant i ulike kultursamarbeid
 • delta i relevante nordiske nettverk og konferanser
 • samarbeide med kulturaktører og -arenaer
 • fungere som sekretær for Nordisk Råds Musikkpris (i en av stillingene)
   
Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjonsevner. Du kan formidle og vinkle til arrangement, både når det skal lages tekst til hjemmeside eller når radioen ønsker et intervju.

Evne til å motivere, være samlende, engasjere og inspirere.

Du har gode samarbeidsevner.

Handlekraftig, fleksibel og løsningsorientert.

Evne til å kombinere kreativitet og struktur i en arbeidshverdag med høyt tempo.

Vi leter etter deg som har lyktes å holde trådene sammen i store prosjekter, hvor mange ulike aktører kommer sammen. Prosjektarbeid og avvikling kan ligge både på kvelder og i helger, så du skal være innstilt på fleksible arbeidstider. Arbeidstedet er i Nordens Hus, som ligger i Torshavn. Det er også en del reisevirksomhet knyttet til stillingen.

Vi har bruk for en kollega som er utadvendt og kan arbeide selvstendig, i god dialog med Nordens Hus sine øvrige medarbeidere, prosjektpartnere og ledelse. 

Vi forventer, at du er godt kjent med hele Office-pakken og gjerne er vant til at arbeide med hjemmeside. Institusjonen bruker Yesplan som planleggingsverktøy. 

Vi kan tilby deg en stilling i et kreativt miljø, hvor ingen dag er lik. Vi ønsker å være en institusjon i stadig utvikling, hvor teamfølelsen og felleskapet er viktig på veien til våre felles mål.

Vilkår
Lønn og ansettelse er ifølge overenskomst mellom Det Færøyske Finansministerium og Akademikarfelagið og Nordisk Ministerråd. Ansettelsen er tidsbegrenset med en kontraktsperiode på normalt fire år, med mulighet for forlengelse med maksimalt fire år. Det gis særskilte flytte- og utenlandstillegg for personer som rekrutteres fra andre land enn Færøyene. Vi etterstreber jevn kjønnsfordeling.

Søknaden skal inneholde et motivasjonsskriv og CV og kan sendes inn på færøysk eller skandinavisk.

Søknadsfristen er 9 oktober 2022, søknadsportalen stenger ved midnatt dansk tid. Søknaden skal leveres elektronisk.
 
Tiltredelse: Så snart som mulig for den ene stillingen, og medio januar for den andre.

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte direktør Gunn Hernes på gunn@nlh.fo eller + 298 351 351.

Om Nordens Hus på Færøyene (NLH)

Nordens Hus på Færøyene (1983) er en kulturinstitusjon plassert i Torshavn. Vi er drevet som ett nordisk kunst- og kulturhus med en mangfoldig programvirksomhet. Vi er gjennom vårt virke et av Nordisk ministerråds viktigste instrumenter til gjennomførelse av politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet. Nordens hus er Nordisk Råds sekretariat for Nordisk Råds Musikkpris. Institusjonen har 14 ansatte. www.nlh.fo

Nordens Hus er godkjent Green Key virksomhet og anerkjent som 5 stjerners konferanse og møtevirksomhet fra Horesta.

 

Information

Tittel

1 – 2 kulturprodusenter

Organisasjon

Nordens hus på Färöarna

By

Torshavn

Søknadsfrist

09.10.2022 23:59

Ansettelsesvilkår

Annet

Jobbkategori

Tjeneste ved en nordisk institusjon eller hos en samarbeidspartner

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte direktør Gunn Hernes på gunn@nlh.fo eller + 298 351 351