280. Lorena Delgado Varas (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
280
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Ledamoten pekar på att en antirasistisk läroplan skulle vara en politisk läroplan. Men att leva ett liv fritt från diskriminering är ju inte en politisk fråga, utan det är en mänsklig rättighet. Det finns rapporter gjorda av olika skolverk i de nordiska länderna som pekar på att rasism är den mest förekommande diskrimineringsgrund som elever och lärare möter i skolan i dag. Om man ska bedriva ett effektivt arbete för att förbättra våra fina skolor i Norden gäller det ju att bemöta de problem som finns.

Det andra som jag ifrågasätter är meningen om en viss ras. Vi har ändå en historia som vi måste ta tag i. Urfolken i Norden har upplevt och lever under rasism; det visade coronapandemin, till exempel, när samiska elever utpekades i norra Sverige. Jag skulle vilja veta exakt vad ledamoten menar med detta.