284. Staffan Eklöf (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
284
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det kom en studie för några år sedan som visade vilka man valde bort i en anställningssituation. Grupp nummer ett var människor med övervikt, grupp nummer två var människor med många sjukdagar och så vidare. Det kom också en ny studie häromdagen från Uppsala universitet där frågan var vilken grupp man ogillade - en ganska otrevlig fråga, förvisso. Endast 1,9 procent svarade invandrare, medan 23 procent svarade sverigedemokrater.

Detta visar att diskriminering och hat är allestädes närvarande och att alla möjliga personer kan drabbas av det. Det viktiga för att undvika både rasism, diskriminering och andra hemskheter är reflektion och respekt. Det kommer man väldigt långt med.