338. Anders Eriksson (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
338
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det finns olika åsikter om var de miljövänligaste fartygen går. Går de mellan Vasa och Umeå eller går de rentav mellan Stockholm och Åland och Åbo. Jag tror att det är alternativ två.

Men vi ska inte ha en strid om det, utan vi ska konstatera att inom Norden finns de miljövänligaste fartygen i världen, och det är ju själva plattformen för oss att bygga vidare på. Vi ska inte strida var de går, utan med tillfredsställelse konstatera att vi är världsledande på det här området, och det är bra.