382. Lulu Ranne (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
382
Person
Talerrolle
Præsidiet
Status
Waiting for transcription
Dato

Tack, herr president! Vi har nu kommit till att behandla Nordiska rådets årsredovisning för 2021. Förra året var ett speciellt år för Nordiska rådet och det nordiska samarbetet. Covid-pandemin påverkade mycket av vårt arbete. Ändå var det ett år av stor aktivitet med många möten och mycket dialog, och särskilt historiskt många rekommendationer från Nordiska rådets medlemmar. Nordiska rådet fick en ny rådsdirektör i februari och vi genomförde alla årets planerade möten digitalt med undantag av Nordiska rådets session som hölls fysiskt på Christiansborg i Danmark.

Danmark hade ordförandeskapet i Nordiska rådet. Fokus låg på lärdomarna i pandemins fotspår, nordiskt försvars- och beredskapssamarbete, nordiska klimatfrågor och satsningar och nordiska ungdomssatsningar för kultur och språk samt nordiskt turismsamarbete.

Årsredovisningen visar också på stora insatser för ett stärkt samarbete 2021 inom flera viktiga områden, bland annat mellan Nordiska rådet och de nordiska parlamenten, mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet och inte minst förstärkandet av det internationella samarbetet.

Och sist, som ni ser, har årsredovisningen för 2021 fått en modern layout – något vi har saknat länge. Årsredovisningen för 2022 kommer att utvecklas vidare i denna linje.

Man kan lätt säga att året 2021 var ett omfattande, krävande och spännande år på alla möjliga sätt, men vi klarade det. – Tack.