Program för Jämställdhet

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Sverige leder Nordiska ministerrådets arbete under 2018. De nordiska länderna har en tradition av att samarbeta och på jämställdhetsområdet har samarbetet pågått i över 40 år. Våra länder har många liknande erfarenheter, vilket inbjuder till att lära från varandra. Som stöd för samarbetet finns det fyraåriga samarbetsprogrammet ”Tillsammans för jämställdhet”. Sverige väljer att under 2018 prioritera frågor om män och jämställdhet, förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor samt jämställdhetsintegrering och kommer att genomföra flera nordiska aktiviteter kring dessa teman. Programmet med aktiviteter för det svenska ordförandeskapet 2018 stödjer också de nordiska länderna och Nordiska ministerrådets arbete med att nå målen i Agenda 2030.
Publikationsnummer
2017:792