Program för näringspolitik

Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Sverige kommer under sitt ordförandeskap i nordiska ministerrådet 2018 att ha inriktning på Agenda 2030 och digitalisering. Inom näringssektorn kommer ett brett grepp tas på de frågor som påverkar våra gemensamma förutsättningar för innovation, jobb och tillväxt i Norden. Det huvudsakliga verktyget för att genomföra detta är det nya nordiska samarbetsprogrammet för närings- och innovationspolitik 2018–2021.
Publikationsnummer
2017:783