Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Stöd till Agenda 2030-projekt

26.08.18 | Støttemulighed
NORDBUK har påbörjat ett samarbete med Generation 2030-programmet, som ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Samarbetet innebär att NORDBUK delar ut 600 000 DKK extra fram till och med 2020. NORDBUK hanteras av Nordisk kulturkontakt.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
tor, 31/12/2020 - 23:55
Økonomisk ramme
upp till 200 000 DKK per år (som en del av NORDBUK)
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

En tredjedel av stödet går att söka i nästa omgång av NORDBUK och är dedikerade till att stödja projekt som stödjer Norden i arbetet att nå målsättningarna i Agenda 2030, FN:s global agenda för hållbar utveckling.