Daniel Ehrnberg, Sverige

Daniel Ehrnberg, Sverige
Daniel Ehrnberg indstilles, da han under sit eksamensprojekt på Göteborgs universitet har udviklet et nyt bølgeenergiprincip, som kan blive et værktøj under en omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Daniel samarbejder med Aalborg universitet og har begrænsede midler, derfor ville prisen betyde bedre muligheder for udviklingen af en prototype. Konceptet kaldes Vigor Wave Engery Converter og bygger på at udnytte den koncentrerede energi, der findes på havbunden. Konstruktionsprincippet kan betyde, at fremtidens kraftværker bliver billigere, mere effektive og mere pålidelige. Projektet har stort potentiale til at nedbringe udslip af kuldioxid i Østersøområdet. Men også Sydamerika, Japan og Australien rummer muligheder for udnyttelse af dette bølgeenergiprincip.