De nominerede til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015

Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015
Bedømmelseskomitéen har nomineret 11 kandidater til årets pris på baggrund af de forslag som er kommet ind fra befolkningen i de nordiske lande.

Temaet for årets pris er udslip af drivhusgasser. Prisen på 350.000 danske kroner (cirka 47.000 euro) går til en virksomhed, en organisation eller en person som på forbilledlig vis har udviklet et produkt eller en opfindelse eller som gennem andre kreative indsatser har bidraget til at reducere det fremtidige udslip af drivhusgasser i Norden.

Natur- og miljøprisen uddeles i forbindelse med Nordisk Råds session under en storslået prisuddeling i Reykjaviks ikoniske koncerthus Harpa den 27. oktober 2015.

De nominerede er:

Danmark

GoMore er en tjeneste som leverer løsninger til samkørsel og privat bildeling. Gennem disse initiativer er GoMore med til at reducere den negative miljøpåvirkning og CO2-udslippet. Samtidig reducerer GoMore trafikken på vejene og bringer folk sammen.

Finland

Den evangelisk-lutherske kirke i Finland har været aktiv på miljøområdet siden 2001. Et vigtigt redskab i dette arbejde er uddelingen af kirkens miljødiplom som hjælper med at udvikle menighederne i en bæredygtig retning. Kirken har desuden indført en såkaldt "øko-faste" i forbindelse med påsken.

PiggyBaggy er en leveringstjeneste baseret på "crowdsourced delivery service" hvor mennesker transporterer hinandens varer på deres daglige rejserute. Dette sparer både penge og tid og er skånsomt for miljøet. 

Færøerne

Energiselskabet SEV er den største leverandør af energi på Færøerne. Ved at kombinere vind- og vandkraft sørger SEV for at 51 % af den færøske energi er bæredygtig. SEV har i de senere år gjort store fremskridt inden for grøn energiproduktion og arbejder ud fra en målsætning om at levere 100 % bæredygtig energi fra vind og vand inden 2030.

Island

Carbon Recycling International er et lille, islandsk firma som har specialiseret sig i at reducere CO2-udslippet fra brændstof som kan bruges i transportindustrien. Virksomhedens teknologi har potentiale til at reducere CO2-udslippet med op til 100 % og dermed revolutionere den forurenende transportsektor. 

Orkuveita Reykjavikur leverer energi og vand til cirka 67 % af Islands befolkning ved hjælp af geotermisk energi. Geotermisk energi er den primære årsag til at 85 % af Islands energiforbrug kan betegnes som bæredygtigt. Virksomheden er nu i gang med at udvikle metoder til at deponere CO2 i grundfjeldet og dermed reducere udslippet og sikre et grønnere miljø. 

Norge

Norgesgruppen A/S er med sine 38.000 ansatte en af Norges største virksomheder og førende inden for dagligvarebranchen. Norgesgruppen har vedtaget en ambitiøs klima- og miljøstrategi som skal sikre at virksomheden går en bæredygtig fremtid i møde. Målsætningerne er blandt andet en omstilling til biobrændsel i transportsektoren og at virksomheden bliver selvforsynende med vedvarende energi. 

Sverige

Kafferisteriet Löfbergs har implementeret en omfattende bæredygtig strategi som sikrer at alle dele af produktionen – fra bønner til kop – foregår på en ansvarlig måde. Til dette formål har man skabt et omfattende system med henblik på at sikre social- og miljømæssig bæredygtighed samt reducere kaffeproduktionens indvirkning på klimaet.

City Bikes er med til at fremme tanken om deleøkonomi ved at stille gratis cykler til rådighed. Idéen slog igennem i 90'errne og har siden været et fast indslag i større byer som Stockholm, Göteborg og København. Den nyeste generation af cykler kan endda lånes via smartphone.

Uppsala klimatprotokoll er et netværk mellem virksomheder, foreninger og offentlige institutioner som inspirerer til klimaorienteret udvikling af virksomheder. De arbejder med vidensspredning for at nå Uppsala kommunes langsigtede klima- og energimål. 

Åland

Sixten Sjöblom er nomineret for sit arbejde med fremstilling af biodiesel. Ved at bruge lokale restprodukter i produktionen undgår man at lægge beslag på landbrugsarealer som kan bruges til fødevareproduktion. Biodieselen bruges også i den kollektive trafik på Åland som dermed ikke er afhængig af import af fossile brændsler.