Luonto-Liitto, Finland

Luonto-Liitto (Finland)
Fotograf
Cartina / Henrik Kettunen
Naturforbundets kampagne ”Følg med i foråret” indstilles for sit arbejde med at inspirere mennesker i almindelighed og unge mennesker i særdeleshed til at komme ud i naturen og observere forårets udvikling.

500-900 mennesker indsender årligt næsten 10.000 observationer til kampagnen. Ud over årets første observationer af arter, dato og udbredelse arrangeres også særlige observationsweekender. Med indsamlingen af årets første observationer søger kampagnen således at inspirere folk til at holde øre og øjne åbne, når de bevæger sig udendørs. Kampagnen samarbejder blandet med det naturvidenskabelige museum på Helsingfors universitet og findes i en svensksproget version hos samarbejdspartneren ”Natur och Miljö”. Derudover søger kampagnen at udbrede interessen for naturoplevelserne gennem avisartikler, radio, og tv samt kampagnens egen hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger og vejledning til indsendelse af observationer og tidligere års observationer. ”Følg med i foråret” arrangerer også kampagnen ”Forårsvinden – følg med i foråret for børn”, som er særligt tilpasset familier, sfo’er og skoler.