Indhold

27.05.20 | Nyhed

Corona-situationen kan skabe skattekrise for grænsependlere

De lukkede grænser i Norden indebærer, at ansatte, der pendler over landegrænser, kan risikere at havne i en uoverskuelig skattesituation. Årsagen er, at man ifølge de aftaler, der er indgået landene imellem, skal betale indkomstskat i det land, hvor man arbejder, men det er uklart, hva...

27.05.20 | Nyhed

24-timers klimabrainstorm med nordiske vindere

Ungdommens Nordiske Råd og Regeneration 2030 har sammen deltaget i årets danske digitale klimabrainstorm for at dyste mod over 100 andre i at finde bæredygtige løsninger til at opnå verdensmålene. Det nordiske bud blev honoreret med en delt førsteplads sammen med 4 andre. Stærkt!