Indhold

09.04.19 | Nyhed

Udvalg: Sats på friluftslivet i Norden

En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til at være aktive og samtidig værne om naturen i en tid, hvor interessen for naturen er stigende. Det er vigtigt for både sundhed og bæredygtighed mener Udvalget for Kundskab og Kultur, som drøftede emnet på Nordisk Råds temasessi...

09.04.19 | Nyhed

Norden kanaliserer unges miljøengagement

Nu begynder arbejdet med at mobilisere Nordens unge med henblik på en ny og stærk miljøaftale. Vi skal tilbyde miljøengagerede unge muligheden for at opbygge deres viden og opnå indflydelse på FN-aftalen om biologisk mangfoldighed, som skal vedtages i 2020.