GENERALSEKRETÆRENS BLOG: Øget samarbejde løfter nordiske startups

13.11.18 | Nyhed
Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Der er store uudnyttede ressourcer i samarbejdet om finansiering af opstarts- og vækstvirksomheder i Norden. Vores region kan blive globalt førende på området, hvis vi gør brug af de muligheder, som det nordiske samarbejde giver os. Det er en af konklusionerne i en ny rapport, som Idar Kreutzer, administrerende direktør for Finans Norge, har skrevet for Nordisk Ministerråd, og som for nylig blev afleveret til de nordiske samarbejdsministre.

Blogindlæg af Dagfinn Høybråten

Idar Kreutzers rapport er opløftende læsning. Den tegner et billede af en region, hvor alle grundelementer for investeringer er sunde, og hvor der er grobund for innovation og nytænkning. De nordiske lande ligger i toppen af forskellige innovationsranglister og har desuden ambitiøse strategier for digitalisering. Det er et område, som også står højt på dagsordenen for det nordiske samarbejde.

Desuden er der ifølge Kreutzers rapport allerede i dag gode muligheder for finansiering for vores opstarts- og vækstvirksomheder.

Forudsætningerne er med andre ord rigtig gode og giver anledning til optimisme. Det betyder dog ikke, at arbejdet er færdigt. Sammen kan vi nå endnu længere og blive endnu mere attraktive for internationale investorer og talenter, og det er her, Idar Kreutzers rapport kommer ind i billedet. Den kigger fremad og viser, hvad der er muligt, hvis de nordiske lande satser endnu mere på dybere samarbejde og integrering.

Idar Kreutzer kommer med 16 forslag til, hvad der kan gøres for at lokke mere risikovillig kapital til de nordiske vækstvirksomheder for i sidste ende at skabe flere arbejdspladser. Han fremhæver blandt andet harmonisering af skatteregler, effektivisering af finansieringsstrukturer og offentlige instrumenter, samt tiltag som åbner op for, at institutionelle investorer, som pensionsfonde, kan finansiere opstartsvirksomheder.

Jeg vil især fremhæve et vigtigt budskab i rapporten: Et enkelt nordisk land er relativt lille, når det gælder tiltrækning af international risikovillig kapital. Norden betragtes ofte som én region, og det er en region, som har et virkelig godt ry. Dette ry og denne tiltrækningskraft kan blive et trumfkort i den internationale konkurrence, hvis vi viser, at vi kan arbejde sammen.

Rapporten fik en god modtagelse af de nordiske samarbejdsministre på deres møde i slutningen af oktober. Det var et positivt første skridt, og jeg håber og tror, at rapporten kan skabe grundlag for det nordiske samarbejde om opstarts- og vækstvirksomheder i fremtiden. De 16 forslag sendes nu videre til behandling på ministerniveau.

Det var også en glæde for mig at stå med rapporten i hånden. Emnet er højaktuelt, og Idar Kreutzers forslag kommer på det helt rigtige tidspunkt. Vi kan se, at opstarts- og vækstvirksomheder bliver stadig vigtigere for det nordiske erhvervsliv.

Rapporten åbner op for store muligheder i forhold til opstartsvirksomheder, og det bliver spændende at følge det praktiske arbejde med at implementere forslagene.