Afdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvar for rekruttering og personaleudvikling samt jura og tilskudsadministration. Afdelingen har også ansvar for husets servicefunktioner som IT og reception samt den overordnede administration. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen ansvar for at koordinere og forberede møder i ministerrådet for justitsspørgsmål (MR-JUST).

Content

    Persons