Afdelingen for HR, Administration og Jura (HRAJ)

HRAJ har ansvaret for rekruttering, personaleudvikling samt personaleadministration. HRAJ har desuden ansvaret for servicefunktioner som IT, reception og betjentstue. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen også ansvaret for at koordinere og forberede møder i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

Indhold