Afdelingen for HR, Administration og Jura (HRAJ)

HRAJ varetager den overordnede økonomistyring, herunder regnskaber og budgetter. Afdelingen har ansvaret for rekruttering, personaleudvikling samt personaleadministration, herunder betaling af løn, skatter og afgifter. HRAJ har desuden ansvaret for servicefunktioner som IT, reception og betjentstue. Ved siden af de administrative opgaver har afdelingen også ansvaret for at koordinere og forberede møder i Ministerrådet for Lovsamarbejde (MR-LAG).

Indhold