Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget på arbejdsmarkedsområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A).

Information

Adresse

Att. Tryggvi Haraldsson, tryggvi.haraldsson@vmst.is

Vinnumálastofnun (Arbejdsdirektoratet)
Kringlunni 1, 103 Reykjavík

Indhold

Personer