Nordisk arbejdsgruppe for bæredygtige byer

Det overordnede formål med den nordiske arbejdsgruppes arbejde for bæredygtige byer er at bidrage til opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål i 2030-agendaen med fokus på at styrke erfaringsudvekslingen og samarbejdet om nordiske løsninger for en bæredygtig byudvikling. Et tydeligt fokus i arbejdet ligger i øjeblikket på betydningen af grønne områder i byerne for at opnå dette.

Indhold