Nordisk information for kundskab om køn (NIKK)

Nordisk information for kundskab om køn (NIKK) har til opgave at indsamle og formidle national forskning, politik og praksis på ligestillingsområdet, dette i et nordisk perspektiv til en bred gruppe af interessenter. Det er den komparative information om aktuel ligestillings- og kønsforskning i hele Norden, som skal formidles. Formålet er, at den viden, som formidles skal kunne fungere som grundlag for politiske diskussioner i Norden og internationalt.

Information

Adresse

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning Box 709, SE-405 30 Göteborg

Kontakt

Indhold

Personer