Nordisk komité for bioetikk (NKB)

Nordisk komité for bioetikk ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere og tjenestemenn.

Information

Adresse

Telefon
+47 926 25 883

Postadress
NordForsk
v/ Marianne Aastebøl Minge
Stensberggata 25
N-0170 Oslo